ทัวร์โฮจิมินห์ 2560 (เวียดนามใต้) มีส่วนลดแน่นอน

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

โปรแกรมทัวร์อื่น ๆ ที่น่าสนใจฝาก Like ฝาก Share ให้เพื่อนอ่านด้วยนะคร๊าบ

ทัวร์เวียดนามใต้

สวัสดีครับเพื่อน ๆ หลังจากกลับจากเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ วันนี้เลยจะมานำเสนอทัวร์โฮจิมินห์ประจำปี 2560 มาฝากเพื่อน ๆ ซึ่งถ้าพูดถึงเวียดนามใต้ เที่ยวได้ทุกเดือนถึงแม้ว่าบางเดือนจะมีฝนบ้าง แต่ก็ไม่ได้ตกหนักเหมือนบ้านเราและก็จะตกในช่วงเย็นซะส่วนใหญ่ซึ่งก็ดีไปอีกแบบจะทำให้อากาศไม่ร้อนเวลาเราเดินเที่ยวในกรุงโฮจิมินห์ซิตี้ ถ้าถามว่าเวียดนามใต้มีอะไรน่าเที่ยวบ้างต้องขอบอกไว้เลยว่าเวียดนามใต้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้เราได้เที่ยวชมและศึกษาประวัติศาสตร์ทางสงครามในยุคล่าอาณานิคม และมีพิพิธภัณฑ์สงครามให้เราได้เข้าชมได้เข้าไปศึกษาความรักชาติของชาวเวียดนาม คนเวียดนามในยุคปัจจุบันแทบจะลืมสงครามไปเกือบหมดแล้วจะเหลือก็คนเฒ่าคนแก่ที่ยังจดจำความเจ็บปวดในยุคที่โดยฝรั่งเศสยึดครองและตามมาด้วยสหรัฐเข้ายึดครองอีกปัจจุบันนี้เวียดนามใต้ได้เป็นไทแล้วและกำลังเร่งพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วดังจะเห็นได้บนท้องถนนที่มีรถมอเตอร์ไซต์ขับรวดเร็วและมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวแบบเหมือนชีวิตคนเวียดนามในกรุงโฮจิมินห์ที่ต่างต้องวิ่งไปข้างหน้าลูกเดียว เราไปดูโปรแกรมทัวร์เวียดนาใต้ 3วัน 2 คืนที่ผมจะแนะนำดีกว่า ทัวร์เวียดนามวันแม่ 60

เวียดนามใต้ 3 วัน โฮจิมินห์ ซิตี้-อุโมงค์กู่จี-ชมวิวบนตึก BITEXCO

ให้บริการการเดินทางด้วยสายการบิน เตอร์กิสแอร์ไลน์ เครื่องบินลำใหญ่ มีจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง ซึ่งสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์ สามารถสะสมไมล์ในเครือ Star Alliance ได้
ไฮไลท์ เที่ยวครบโฮจิมินห์ ซิตี้ ชมวิวเวียดนามใต้บนตึกที่สูงที่สุดในเวียดนามใจกลางกรุงโฮจิมินห์ ทดลองใช้ชีวิตแบบเวียดกงในสมัยสงคราม มุดอุโมงค์กู่จี ชิมอาหารที่ชาวเวียดกงใช้ประทังชีวิตในสนามรบในอดีต
พิเศษ ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืนในแม่น้ำไซ่ง่อน พร้อมรับประทานอาหารค่ำ และชมโชว์ตระการตาบนเรือ

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ ซิตี้

1230 นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว U เตอร์กิสแอร์ไลน์ (Turkish Airlines) มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
1535 เตอร์กิสแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงโฮจิมินห์ ซิตี้ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
1705 เดินทางถึงท่าอากาศยานตันเซินเยิท ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ กรุงโฮจิมินห์ ซิตี้ ชื่อเดิมคือ ไซ่ง่อน เคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ เป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มีแม่น้ำไซ่ง่อนไหลผ่านยาว 80 กิโลเมตร เป็นเมืองเศรษฐกิจ เจริญรุดหน้ากว่าเมืองอื่นๆ ในประเทศเวียดนาม
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคาร
จากนั้นชมแสงสียามค่ำคืนที่ศาลาว่าการเมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ ที่ด้านหน้ามีอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ไว้ให้ชาวเวียดนามได้รำลึกถึง มีสวนสาธารณะเป็นเหมือนจัตุรัสใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ ชาวเมืองนิยมมานั่งเล่นพักผ่อน ยามค่ำคืนมีการประดับประดาแสงไฟอย่างสวยงาม อิสระให้ท่านเก็บภาพก่อนเข้าที่พัก…
เข้าที่พัก Dong Kinh Hotel หรือระดับใกล้เคียง

วันที่สอง โฮจิมินห์ ซิตี้-อุโมงค์กู่จี-เที่ยวชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่เมืองกู่จี เพื่อไปชมอุโมงค์กู่จี อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีกับตัวในสมัยที่ทำสงครามกับกองทัพอเมริกา รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงครามและยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหาร และเป็นหลุมหลบภัยซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกแม่น้ำไซ่ง่อนได้ด้วย จากนั้นเดินทางกลับสู่โฮจิมินห์ ซิตี้
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมทำเนียบอิสระภาพ เคยเป็นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ และทำเนียบของผู้ว่าการฝรั่งเศส ซึ่งเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันนี้ ชั้นล่างเป็นห้องจัดเลี้ยง ห้องโถงใหญ่ที่รัฐบาลเวียดนามใต้ประกาศยอมแพ้ ชั้นสองเป็นห้องรับรองของประธานาธิบดีตรันวันเฮือง ห้องพักของประธานาธิบดีเหงียนวันเทียว ห้องอาหาร ห้องสวดมนต์คาทอลิก ชั้นสามเป็นห้องรับรองของภริยาประธานาธิบดี ชั้นสี่เป็นห้องฉายภาพยนตร์ส่วนตัว และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ซึ่งมองลงไปข้างล่างจะเห็นทิวทัศน์งดงามของถนนเลหย่วนได้ชัดเจน จากนั้นนำท่านชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส เพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อน สร้างตามแบบของฝรั่งเศส และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอาคารศูนย์ไปรษณีย์ ที่ยังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิม
ค่ำ รับประทานอาหารในเรือล่องแม่น้ำไซ่ง่อน ชมแสงสีสองฟากฝั่งแม่น้ำไซ่ง่อน พร้อมการแสดงโชว์บนเรือ
เข้าที่พัก Dong Kinh Hotel หรือระดับใกล้เคียง

วันที่สาม โฮจิมินห์ ซิตี้-ขึ้นชมตึก BITEXCO-ช้อปปิ้งตลาดเบนทัน-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นนำท่านขึ้นตึก BITEXCO บนชั้น 47 ให้ท่านได้ชมเมืองโฮจิมินห์ จากมุมสูงชมความเจริญก้าวหน้าของประเทศเวียดนาม จากนั้นนำท่านสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดเทียนหาว หรือ วัดเจ้าแม่สวรรค์ ถือเป็นวัดเก่าแก่อายุเกือบ 300 ปีเลยทีเดียว ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดจีนอันเป็นที่เคารพบูชาของชาวเวียดนามเชื้อสายจีน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือ เปรียบได้กับศาลเจ้าแม่ทับทิมในเมืองไทย นอกจากนี้วัดเทียนหาวยังโดดเด่นไปด้วยรูปเคารพเจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้ากวนอู และรูปเคารพเทวรูปอื่นๆ อีกหลายองค์ จากนั้นชมอุโมงค์ถูเทียม ที่เพิ่งเปิดเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 54 มีความยาว 1,459 เมตร เป็นส่วนหนึ่งของระบบถนนมอเตอร์เวย์ 6 ช่องจราจรแนวตะวันออก-ตะวันตก ระยะทางกว่า 22 กิโลเมตร มูลค่าราว 1,000 ล้านดอลลาร์ เชื่อมย่านรอบนอกนครโฮจิมินห์ กับทางหลวงสาย 1A แนวเหนือ-ใต้ที่มุ่งสู่กรุงฮานอยและจังหวัดภาคเหนือ ลอดแม่น้ำไซ่ง่อนซึ่งเป็นถนนลอดแม่น้ำที่สวยงาม
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางเมือง อิสระให้ท่านได้เดินดูสินค้าหลายหลาก โดยเฉพาะในซุปเปอร์มาร์เก็ตของห้างมีสินค้าของกิน ของใช้ เครื่องสำอางค์บางอย่างราคาถูกกว่าเมืองไทยมาก อาทิ กาแฟเวียดนาม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวฮาดะลาโบะ ยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ฯลฯ จากนั้นนำท่านสู่ตลาดเบนแถงห์ ตั้งอยู่ในกลางเมือง มีขนาดใหญ่ที่สุด มีสินค้าสารพัดชนิดทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้านำเข้า ของที่ระลึก ต่างๆ และจากนั้นอิสระช้อปปิ้งในย่านห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
1700 นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานตันเซินเยิท
2025 เตอร์กิสแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 69 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
2150 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

โปรแกรมทัวร์เวียดนามที่น่าสนใจ
โฮจิมินห์ ซิตี้-อุโมงค์กู่จี-ดาลัท-มุยเน่

บิน Turkish Airlines / บินภายใน 1 ขา

วันเดินทาง บิน ราคา/คน
ผู้ใหญ่ เด็ก 1 ผู้ใหญ่ 1 เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริม พักเดี่ยว เพิ่ม
10-14 กรกฎาคม 57 *วันอาสาฬหบูชา TK 19,900 19,900 19,500 18,900 4,000
23-27 กรกฎาคม 57 TK 17,999 17,999 17,599 16,999 4,000
08-12 สิงหาคม 57 *วันแม่ TK 19,900 19,900 19,500 18,900 4,000
ซินจ่าว…เวียดนามเหนือ 3 วัน

ฮานอย-ฮาลอง เบย์
ช้อปปิ้งจุใจถนน 36 สาย/ บิน Vietnam Airlines

วันเดินทาง บิน ราคา/คน
ผู้ใหญ่ เด็ก 1 ผู้ใหญ่ 1 เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริม พักเดี่ยว เพิ่ม
20-22 มิถุนายน 57 VN 12,999 12,999 12,599 12,000 2,500
11-13 กรกฎาคม 57 *วันอาสาฬหบูชา VN 15,900 15,900 15,900 15,000 2,500
25-27 กรกฎาคม 57 VN 12,999 12,999 12,599 12,000 2,500
10-12 สิงหาคม 57 QR 13,999 13,999 13,599 13,000 2,500
10-12 สิงหาคม 57 VN 12,999 12,999 12,599 12,000 2,500
ซินจ่าว…เวียดนามเหนือ 4 วัน

ฮานอย-ฮาลอง เบย์-นิงบิงห์
ช้อปปิ้งจุใจ ถนน 36 สาย/ บิน Vietnam Airlines

วันเดินทาง บิน ราคา/คน
ผู้ใหญ่ เด็ก 1 ผู้ใหญ่ 1 เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริม พักเดี่ยว เพิ่ม
26-29 มิถุนายน 57 VN 15,999 15,999 15,500 14,999 3,000
11-14 กรกฎาคม 57 VN 16,999 16,999 16,500 15,999 3,000
24-27 กรกฎาคม 57 VN 15,999 15,999 15,500 14,999 3,000
09-12 สิงหาคม 57 QR 15,900 15,900 15,500 14,900 3,000
28-31 สิงหาคม 57 VN 15,999 15,999 15,500 14,999 3,000
ซินจ่าว…เวียดนามเหนือ 4 วัน

ฮานอย – ซาปา
ช้อปปิ้งจุใจ ถนน 36 สาย/ บิน Vietnam Airlines

วันเดินทาง บิน ราคา/คน
ผู้ใหญ่ เด็ก 1 ผู้ใหญ่ 1 เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริม พักเดี่ยว เพิ่ม
26-29 มิถุนายน 57 VN 17,999 17,999 17,599 16,999 3,000
24-27 กรกฎาคม 57 VN 17,999 17,999 17,599 16,999 3,000
09-12 สิงหาคม 57 QR 17,999 17,999 17,599 16,999 3,000
28-31 สิงหาคม 57 VN 17,999 17,999 17,599 16,999 3,000
โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

(มิ.ย.-ก.ค.)ทัวร์เวียดนามเหนือ 3 วัน 12,999.- บินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN)

คลิ๊ก ดูโปรแกรมที่นี่ http://www.tourjoins.com/vietnam/

(มิ.ย.-ส.ค.) ทัวร์เวียดนามใต้ 3 วัน 9,900.- บิน Turkish Airlines (TK)

คลิ๊ก ดูโปรแกรมที่นี่ http://www.tourjoins.com/vietnam-2/

(มิ.ย.-ก.ค.)ทัวร์เวียดนามเหนือ 4 วัน 15,999.- บินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN)

คลิ๊ก ดูโปรแกรมที่นี่ http://www.tourjoins.com/vietnam-3/

(มิ.ย.-ส.ค.)ทัวร์เวียดนามใต้ 5 วัน 17,999.- บินเตอร์กิสแอร์ไลน์(TK)

คลิ๊ก ดูโปรแกรมที่นี่ http://www.tourjoins.com/vietnam-4/

(มิ.ย.-ส.ค.)แกรนด์เวียดนาม 6 วัน 23,990.- บินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN)

คลิ๊ก ดูโปรแกรมที่นี่ http://www.tourjoins.com/vietnam-5/" ติดตามทัวร์ทั่วโลกอัพเดทบนเฟชบุ๊ค ถูกใจ ด่วนจ้า "

แท็ก คำค้นหา

[X] close
[X] close